Get Adobe Flash player

EGENTILTAK MOT TAGGING

Det er erfaringsmessig endel tiltak
man kan gjøre for å hindre/redusere
tagging på særlig utsatte steder, blant
annet:

• Planting av hekk foran vegg/mur
• Gjerde
• Belysning av utsatte steder
• Vakthold